28 y 29 JUN • Guíxols Arena

Condicions de venda

CONDICIONS GENERALS

És molt important que llegiu atentament les presents Condicions Generals abans de realitzar qualsevol comanda, ja que la compra de qualsevol entrada, abonament o paquet combinat per a IDILIC FESTIVAL, ja sigui a través d’aquest portal o a través de qualsevol altre Canal de Venda Autoritzat, comporta la teva plena acceptació i vinculació amb aquestes.

En aquest sentit, si adquireixes el teu producte a través d’un Canal de Venda Autoritzat, revisa si us plau també els termes i condicions del canal.

Si no esteu d’acord amb totes i cadascuna de les Condicions Generals (o els termes i condicions d’aplicació al Canal de Vendes Autoritzat) no heu de fer cap comanda.

A més, tingues en compte que les Condicions Generals podrien ser modificades, per la qual cosa les has de llegir abans d’efectuar cada comanda.

Atendrem qualsevol consulta en relació amb la venda d’entrades, abonaments i paquets combinats IDILIC FESTIVAL, aquestes Condicions Generals, o les plataformes autoritzades per nosaltres on podràs adquirir entrades, abonaments i paquets combinats d’IDILIC FESTIVAL (els Canals de Venda Autoritzats)a través del correu electrònic hola@idilicfestival.com.

 • IDILIC FESTIVAL: IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOTORA I ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS
 • Aquestes Condicions Generals regulen les condicions, drets i obligacions que s’apliquen a l’adquisició que facis d’entrades, abonaments i/o paquets combinats a través de la nostra web (la Web) o de qualsevol altre Canal de Venda Autoritzat, en relació amb IDILIC FESTIVAL.
 • T’informem que l’entitat Promotora d’IDILIC FESTIVAL és:

HERE COMES THE SOUND, S.L.
N.I.F.: B-44550390

Domicili social: C/ Alfons XII, 18, Local 2 // 08006 Barcelona

Telèfon de contacte: +34 93 481 70 40 (dilluns a divendres de 10:00 ha 18:00 h).

E-mail de contacte: hola@idilicfestival.com

Dades d’inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 48.636, foli 18, full B 590900, inscripció 1a.

(en endavant, l’Organització).

 • La venda de qualsevol producte a través de la nostra Web s’entén realitzada al domicili social de HERE COMES THE SOUND, S.L.
 • Com a adquirent d´entrades, abonaments i/o productes combinats d´IDILIC FESTIVAL,DECLARES:
  1. que ets una persona gran d’edat d’acord amb la legislació espanyola vigent;
  2. que disposes de la capacitat legal necessària per actuar i contractar d’acord amb les condicions generals, les quals declares comprendre i acceptar;
  3. que disposes de plena capacitat per utilitzar les targetes de crèdit i que aquestes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de les entrades, abonaments i/o paquets combinats; i
  4. que al presionar el botó “Comprar Tickets” (o equivalent) durant el procés de compra, ACCEPTES plenament i sense reserves la totalitat de les Condicions Generals.

 1. PROCÉS DE COMPRA DEL PORTAL

  1. Tant la plataforma de vendes de la Web, com els Canals de Venda Autoritzats, són operats per tercers, i per tant el procés de venda estarà regulat pels termes i condicions de la plataforma o Canal de Vendes Autoritzat en qüestió (en particular, sense caràcter limitatiu, quant a modes de pagament, passarel·les, i seguretat de la informació).
 • ENTRADES I ACCÉS AL RECINTE
 • Entrades

Només seran vàlides per accedir al recinte d’IDILIC FESTIVAL les entrades (en format d’entrada simple, abonament i/o paquet combinat) adquirides a través de la nostra web o de qualsevol canal de venda autoritzat. L’Organització no es fa responsable de les entrades que no s’hagin adquirit a través dels canals esmentats, ja que no en pot garantir l’autenticitat.

IDILIC FESTIVAL es reserva el dret de modificar els preus de les entrades en qualsevol moment. Les entrades es facturaran sobre la base de la tarifa vigent en el moment de la seva adquisició.

En fer una compra a la Web, o qualsevol altre Canal de Venda Autoritzat, l’usuari declara haver llegit i entès tota la informació relativa a l’entrada adquirida ia les condicions d’IDILIC FESTIVAL. Aquesta informació es troba a la web, i inclou la descripció general del festival, i altres dades i informació rellevant, així com les recomanacions que l’organització considera oportunes en relació amb IDILIC FESTIVAL.

L´Organització no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.

El codi de la teva entrada permet accedir al recinte una sola vegada. És la teva responsabilitat custodiar-ho i evitar que pugui ser duplicat. No publiquis la teva entrada a xarxes socials, no la imprimeixis a llocs no segurs i guarda-la fora de l’abast de terceres persones.

Has de custodiar la teva entrada fins al dia del festival com si fossin diners en metàl·lic. El beneficiari de l’entrada o la persona a nom de la qual es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en cas que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que li atorga per poder accedir a IDILIC FESTIVAL. Només serà vàlida la primera entrada que sigui presentada i validat el codi. Qualsevol entrada amb el mateix codi, que sigui presentada posteriorment, serà totalment invàlida.

NO ESTÀ PERMESA LA RENDA DE L’ENTRADA. LA POSSESSIÓ D’UNA ENTRADA NO DÓNA DRET AL SEU POSSEDOR O A TERCERS A UTILITZAR LA MATEIXA, O EL SEU CONTINGUT, AMB FINS PUBLICITARIS, DE MÀRQUETING O DE PROMOCIÓ (INCLOSOS CONCURSOS, REGALS I/O SORTEJOS). L’INCOMPLIMENT FACULTARÀ A L’ORGANITZACIÓ A INVALIDAR LES ENTRADES, I A RECLAMAR A L’ANUNCIANT I/O USUARI NO AUTORITZAT ELS DANYS I PERJUDICIS CAUSATS.

 • Accés al Recinte
 1. Polsera

Per entrar al recinte d’IDILIC FESTIVAL hauràs de mostrar la teva entrada que serà escanejada per verificar-la i intercanviada per una polsera que el personal de control i seguretat col·locarà al canell (consulta la nostra web per informar-te sobre els espais i horaris d’intercanvi). No s’admetran entrades modificades, trencades, amb indicis de falsificació, o en què es detecti qualsevol tipus d’anomalia.

Només es lliurarà una polsera per persona que serà vàlida per als dos dies, en cas d’abonaments (la polsera és personal i intransferible). La polsera, en cap cas, podrà ser lliurada sense col·locar al canell de l’usuari pel personal de l’Organització. És responsabilitat de l’assistent validar que la polsera està perfectament tancada en el moment de col·locar-la, ja que una polsera trencada o manipulada no serà en cap cas canviada o substituïda per una altra.

La polsera col·locada correctament al canell és l’únic element vàlid que us permetrà l’accés al recinte del festival. L’Organització no es fa responsable del trencament, pèrdua o manipulació indeguda de la polsera, sent responsabilitat de l’assistent conservar-la en tot moment, ja que la pèrdua, manipulació o trencament implicarà la impossibilitat d’accedir al recinte o l’expulsió del mateix.

 1. Horari

L’HORA LÍMIT D’ENTRADA AL FESTIVAL SÓN LES 2.00 AM. La sortida del recinte no admet el retorn a aquest.

 1. Objectes no permesos

No és permesa l’entrada al recinte amb objectes perillosos, punxants, armes de qualsevol tipus o altres objectes que puguin causar danys a les persones. Tampoc no es permetrà l’entrada d’objectes, robes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts a la llei i la Constitució.

No es permet al recinte l’entrada de cap substància il·legal (com drogues i estupefaents).

Per motius de seguretat, no estarà permès entrar al recinte amb cascos de moto, maletes, bosses o motxilles de grans dimensions. Sí que serà possible accedir amb bosses o motxilles petites.

No es permet accedir al recinte amb menjar o beguda. Per motius de seguretat, es podrà accedir al recinte només amb ampolles/cantimplores buides sense tap de màxim 50 cl. Dins el recinte hi haurà punts d’aigua gratuïts.

Altres objectes amb què no està permès accedir al recinte són: ampolles, llaunes, pals selfie, punters làser, equips fotogràfics o de vídeo professionals i drones.

NO EXISTIRÀ CONSIGNA A L’EXTERIOR DEL RECINTE, per la qual cosa es recomana deixar els objectes de grans dimensions i qualsevol de la resta d’objectes no permesos a l’allotjament i els cascos assegurats als vehicles.

 1. Registre

A l’entrada al recinte, el públic pot estar subjecte a un registre segons la llei. No és permesa lentrada dobjectes que puguin ser considerats perillosos per lOrganització o estiguin prohibits per la normativa vigent.

 • Menors d’edat
 • Els menors de fins a 6 anys inclusivament podran entrar al festival de manera gratuïta, sempre que vagin acompanyats pels pares o un tutor legal.
 • Els menors de fins a 15 anys podran accedir al Festival pagant l’entrada/abonament corresponent i també hauran d’anar acompanyats pels pares o un tutor legal.
 • Els menors de 16 i 17 anys, havent pagat la seva entrada, podran accedir al recinte en les mateixes condicions que els adults sense haver d’anar acompanyats.

En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o el tutor legal hauran de presentar el document oficial d’identitat (DNI, NIE, passaport o document equivalent, sempre que inclogui una fotografia de l’adult que permeti identificar-lo) i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.

En cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, haurà de presentar el DOCUMENT D’EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT signat pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del document oficial d’identitat del pare, mare o tutor legal i el llibre de família.

En ambdós casos, el responsable del menor haurà de signar un DOCUMENT D’EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT per part de l’Organització.

El DOCUMENT D’EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT es podrà recollir i emplenar a l’entrada del recinte o es podrà descarregar des del web del festival.

En tot moment tant els pares o tutors legals com el menor hauran de portar el seu document oficial d’identitat (DNI, NIE, passaport o document equivalent, sempre que inclogui una fotografia de l’adult que permeti identificar-lo) per si fos requerit per part del personal de la Organització per acreditar-ne la identitat.

ELS MENORS, COMPLIDES TOTES AQUESTES CONDICIONS, ACCEDIRAN AL FESTIVAL AMB UNA BRAÇALET ESPECÍFICA QUE ELS IDENTIFICARÀ COM TALS. L’intercanvi d’entrades per aquestes polseres només s’efectuarà al recinte del festival. El menor haurà de portar en tot moment visible aquesta polsera.

L’Organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol i tabac als menors de 18 anys (a aquest efecte les polseres identificatives que el portador és un menor no permetran la compra d’alcohol). No obstant això, durant la seva estada al recinte, ELS PARES O TUTORS LEGALS SERAN RESPONSABLES DE QUALSEVOL ACCIÓ QUE EL MENOR REALITZI.

La manca de compliment dels requisits anteriors seran motiu d’expulsió del recinte i no donaran dret a cap reemborsament del preu abonat per l’entrada del menor.

Als accessos al recinte del festival i dins del mateix, s’efectuaran controls aleatoris de DNI i la detecció d’un menor d’edat amb polsera d’adult significarà l’expulsió immediata del recinte.

EN ALGUNES DE LES ACTUACIONS PRE I POST FESTIVAL PROGRAMADES A SALES DE CONCERTS, L’EDAT MÍNIMA D’ACCÉS ÉS DE 18 ANYS.

 • Identificació dels assistents

Serà indispensable portar amb tu en tot moment un document oficial d’identitat, ja que és obligatori mostrar-lo abans o durant la recollida i intercanvi d’entrades o si és requerit pel personal de seguretat a l’interior del recinte del festival.

 • Dret d’admissió

L´organitzadora es reserva el dret d´admissió. Es denegarà l’accés, o permanència al recinte als usuaris que:

 1. manifestin una actitud violenta o que inciti públicament a l’odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, en especial, als assistents que es comportin de manera agressiva o provoquin disturbis a l’exterior, a l’entrada o al mateix recinte, portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals o que portin robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts a la llei i la Constitució.
 2. realitzin activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.
 3. es trobin en possessió o trafiquin amb drogues o altres estupefaents.
 4. es trobin en un estat d’embriaguesa alt o intoxicació per estupefaents.
 5. contravinguin les indicacions i les instruccions impartides per l’Organització amb l’objectiu d’assegurar l’ordenat desenvolupament del festival i el gaudi per tots els assistents.
 6. De qualsevol altra manera incompleixen les obligacions que per a aquests s’estableixen a l’article 5.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, o es trobin en alguna de les circumstàncies establertes a larticle 52 del Decret 112/2010, de 31 dagost, pel qual saprova el Reglament dEspectacles públics i activitats recreatives.

L’Organització també pot denegar l’accés o la permanència d’assistents en cas que es pugui presumir raonablement que es crearà una situació de risc o perill per al mateix assistent o altres assistents, responsabilitzant-se personalment l’assistent en tots els casos per les seves pròpies accions. i omissions que causen lesions a tercers o danys a béns.

En qualsevol cas, la no admissió o de la polsera.

 • CANVIS O DEVOLUCIONS

L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR, SUSPENDRE O ALTERAR QUALSEVOL DE LES ACTIVITATS I ACTUACIONS PROPOSTES AL CARTELL DEL FESTIVAL. Aquests canvis tindran lloc en particular sempre que s’hagi cancel·lat la presència d’un artista per motius aliens al festival (en aquest cas l’Organització farà els millors esforços per substituir l’artista cancel·lat).

De conformitat amb la normativa vigent, l’organització informarà puntualment de les variacions d’ordre, data o contingut del festival.

L’entrada del festival no serà objecte de devolució, ni canvi, tret de Cancel·lació del Festival. Atenent les entrades de pagament per dies (entrades) o del conjunt del festival (abonaments), ES CONSIDERARÀ CANCEL·LACIÓ DEL FESTIVAL LA SUSPENSIÓ O MODIFICACIÓ DE MÉS DE LA MEITAT DEL PROGRAMA.

En cas de Cancel·lació del Festival, l’Organització tornarà l’import de l’entrada o l’abonament en les condicions que es publicaran per aquest mateix mitjà, tret del cost de distribució, atès que la prestació de servei s’entén realitzada en el moment de la compra de l’entrada. Per obtenir aquesta devolució, l’adquirent l’haurà de sol·licitar en un termini no superior a seixanta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació del Festival i posada a disposició de l’adquirent de la informació relativa al procés de devolució (que s’informarà per correu electrònic a tots aquells adquirents que ho hagin facilitat).

Queden excepcionats, els casos en què la suspensió es produeixi un cop començat el festival i es produeixi per causes fortuïtes o de força major. En aquests supòsits l’Organització no procedirà a cap devolució.

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
  1. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d´IDILIC FESTIVAL.

El públic assistent reconeix i accepta que l’Organització ostenta i és titular
de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tots els continguts de la pàgina web, així com qualssevol altres, inclosos els d’imatge, derivats, directament o indirectament, de les representacions artístiques o d’altres que tinguessin lloc amb motiu
de la celebració d’IDILIC FESTIVAL, sense limitació territorial ni temporal, i sense
cap altra limitació més que les disposades a la vigent Llei de Propietat
Intel·lectual. En conseqüència, queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament,
captació o fixació d’imatges o sons amb finalitats comercials de qualsevol
tipus.

La Promotora podrà expulsar qualsevol persona que incumpleixi l’anterior obligació sense que això generi dret algú de devolució de l’import de l’
entrada abonada.

 1. El públic assistent podrà aparèixer en imatges preses per diferents mitjans per a la seva difusió posterior a través de qualsevol mitjà. El públic assistent a l’esdeveniment autoritza expressament ia títol gratuït la captació i fixació de la seva imatge i veu amb la finalitat de permetre la màxima explotació dels enregistraments que puguin realitzar-se durant la celebració del Festival i la difusió posterior per l’Organització o tercers autoritzats per aquesta. a través de qualsevol mitjà de comunicació, consentint expressament un ús promocional i/o comercial de les imatges captades. Així mateix, el públic assistent cedeix a l’Organització, a títol gratuït, el contingut patrimonial del dret a la pròpia imatge, sense limitació temporal i espacial, per a la seva explotació en qualsevol mitjà o mitjançant qualsevol forma de comunicació, inclòs el nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació (inclòs Internet), o qualsevol altre mitjà, fins i tot amb fins promocionals o informatius, així com la seva exhibició en qualsevol mitjà i/o suport.

En cap cas el públic assistent no podrà reclamar cap quantitat econòmica a l’organitzadora derivada de l’explotació que d’aquestes imatges o enregistraments pogués dur a terme.

  1. PROTECCIÓ DE DADES
   1. La informació o dades personals que ens facilitis seran tractades de conformitat amb allò establert a la Política de Cookies i a la Política de Privacidad, així com en els textos informatius de privadesa i protecció de dades disponibles a cada formulari web.
 • ATENCIÓ A L’ASSISTENT I RECLAMACIONS

El festival comptarà amb un punt datenció al públic en el qual els assistents podran gestionar totes les incidències i reclamacions que estimin oportunes.

Qualsevol reclamació haurà d’acompanyar-se obligatòriament amb la presentació de la pertinent entrada o altre títol i/o mitjà que acrediti fefaentment la condició de públic pel reclamant.

 1. LEGISLACIÓ
  1. Les presents Condicions Generals han estat redactades conforme a la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a la Llei 7/1998, sobre Condicions Generals de Contractació, al Reial Decret Legislatiu 1/2007, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives de Catalunya, així com al Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreativa de Catalunya; a aquest efecte, aquestes Condicions Generals es regeixen pels que disposen les disposicions esmentades i la resta de legislació espanyola que li és aplicable.

També disponibles a:

 1. Pots obtenir informació de serveis de consum a:

http://consum.gencat.cat/ca/inici

Així com fulls de reclamació a:

http://consum.gencat.cat/web/.content/99_EMPRESES/requisits_obligatoris/obligacions/doc_59629304_1.pdf

 1. JURISDICCIÓ

Per solucionar qualsevol tipus de conflicte entre l’Organització i l’usuari seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.